Sim Taxi 2

# Loại Sim Mạng Số Sim Giá Bán Đặt Mua
1 Sim taxi Viettel 0988.81.81.81 550.000.000 Đặt mua
2 Sim taxi Viettel 0979.81.81.81 650.000.000 Đặt mua
3 Sim taxi Mobifone 0939.96.96.96 279.000.000 Đặt mua
4 Sim taxi Vinaphone 0946.90.90.90 160.000.000 Đặt mua
5 Sim taxi Viettel 0964.18.18.18 168.000.000 Đặt mua
6 Sim taxi Mobifone 09.38.36.36.36 468.000.000 Đặt mua
7 Sim taxi Viettel 0983.91.91.91 279.000.000 Đặt mua
8 Sim taxi Viettel 0967.89.89.89 999.000.000 Đặt mua
9 Sim taxi Mobifone 0938.89.89.89 599.000.000 Đặt mua
10 Sim taxi Vinaphone 0945.89.89.89 468.000.000 Đặt mua
11 Sim taxi Vinaphone 0943.38.38.38 210.000.000 Đặt mua
12 Sim taxi Viettel 09.81.85.85.85 279.000.000 Đặt mua
13 Sim taxi Viettel 0868.79.79.79 666.000.000 Đặt mua
14 Sim taxi Mobifone 0938.86.86.86 799.000.000 Đặt mua
15 Sim taxi Vinaphone 0946.69.69.69 268.000.000 Đặt mua
16 Sim taxi Vinaphone 0948.39.39.39 500.000.000 Đặt mua
17 Sim taxi Viettel 0963.39.39.39 833.000.000 Đặt mua
18 Sim taxi Vinaphone 09.15.14.14.14 150.000.000 Đặt mua
19 Sim taxi Vinaphone 0911.18.18.18 399.000.000 Đặt mua
20 Sim taxi Viettel 03.83.86.86.86 288.000.000 Đặt mua
21 Sim taxi Vinaphone 0826.48.48.48 26.000.000 Đặt mua
22 Sim taxi Vinaphone 0827.75.75.75 36.000.000 Đặt mua
23 Sim taxi Vinaphone 0829.25.25.25 50.000.000 Đặt mua
24 Sim taxi Vinaphone 0824.93.93.93 33.000.000 Đặt mua
25 Sim taxi Viettel 0328.16.16.16 80.000.000 Đặt mua
26 Sim taxi Vinaphone 0823.27.27.27 55.000.000 Đặt mua
27 Sim taxi Viettel 0389.70.70.70 45.000.000 Đặt mua
28 Sim taxi Viettel 0328.46.46.46 35.000.000 Đặt mua
29 Sim taxi Mobifone 0776.79.79.79 239.000.000 Đặt mua
30 Sim taxi Mobifone 07.69.68.68.68 220.000.000 Đặt mua
31 Sim taxi Mobifone 0798.86.86.86 239.000.000 Đặt mua
32 Sim taxi Mobifone 0777.79.79.79 666.000.000 Đặt mua
33 Sim taxi Mobifone 07.67.67.67.67 399.000.000 Đặt mua
34 Sim taxi Mobifone 0789.86.86.86 379.000.000 Đặt mua
35 Sim taxi Mobifone 0786.79.79.79 250.000.000 Đặt mua
36 Sim taxi Mobifone 0793.89.89.89 139.000.000 Đặt mua
37 Sim taxi Mobifone 0767.45.45.45 33.000.000 Đặt mua
38 Sim taxi Mobifone 0778.86.86.86 220.000.000 Đặt mua
39 Sim taxi Mobifone 0797.89.89.89 189.000.000 Đặt mua
40 Sim taxi Mobifone 0797.39.39.39 250.000.000 Đặt mua
41 Sim taxi Mobifone 07.08.68.68.68 279.000.000 Đặt mua
42 Sim taxi Mobifone 07.67.68.68.68 239.000.000 Đặt mua
43 Sim taxi Mobifone 0793.70.70.70 39.000.000 Đặt mua
44 Sim taxi Mobifone 07.83.68.68.68 220.000.000 Đặt mua
45 Sim taxi Mobifone 079.4.79.79.79 220.000.000 Đặt mua
46 Sim taxi Mobifone 079.2.79.79.79 299.000.000 Đặt mua
47 Sim taxi Mobifone 0767.79.79.79 250.000.000 Đặt mua
48 Sim taxi Mobifone 0779.98.98.98 98.000.000 Đặt mua
49 Sim taxi Mobifone 079.8.79.79.79 320.000.000 Đặt mua
50 Sim taxi Mobifone 0707.28.28.28 120.000.000 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Taxi 2 : 5ebb23af80f578bf8a66b5c72e65e9d6