Sim Năm Sinh 2008

# Loại Sim Mạng Số Sim Giá Bán Đặt Mua
1 Sim năm sinh Vinaphone 0886.89.2008 2.500.000 Đặt mua
2 Sim năm sinh Vinaphone 0943.55.2008 1.250.000 Đặt mua
3 Sim năm sinh Vinaphone 0886.23.2008 1.750.000 Đặt mua
4 Sim năm sinh Vinaphone 088.669.2008 2.200.000 Đặt mua
5 Sim năm sinh Vinaphone 08.19.07.2008 12.000.000 Đặt mua
6 Sim năm sinh Vinaphone 091.888.2008 19.000.000 Đặt mua
7 Sim năm sinh Vinaphone 0916.83.2008 4.500.000 Đặt mua
8 Sim năm sinh Vinaphone 0949.05.2008 2.200.000 Đặt mua
9 Sim năm sinh Vinaphone 0819.66.2008 2.280.000 Đặt mua
10 Sim năm sinh Vinaphone 0818.66.2008 2.600.000 Đặt mua
11 Sim năm sinh Vinaphone 0818.69.2008 2.200.000 Đặt mua
12 Sim năm sinh Vinaphone 0816.33.2008 2.050.000 Đặt mua
13 Sim năm sinh Vinaphone 0949.55.2008 2.500.000 Đặt mua
14 Sim năm sinh Vinaphone 0949.62.2008 2.200.000 Đặt mua
15 Sim năm sinh Vinaphone 0815.99.2008 3.400.000 Đặt mua
16 Sim năm sinh Vinaphone 08.15.03.2008 10.000.000 Đặt mua
17 Sim năm sinh Vinaphone 0888.61.2008 2.900.000 Đặt mua
18 Sim năm sinh Vinaphone 0886.26.2008 2.050.000 Đặt mua
19 Sim năm sinh Vinaphone 0918.682.008 10.000.000 Đặt mua
20 Sim năm sinh Vinaphone 0911.36.2008 2.900.000 Đặt mua
21 Sim năm sinh Vinaphone 0886.36.2008 2.900.000 Đặt mua
22 Sim năm sinh Vinaphone 0914.98.2008 2.500.000 Đặt mua
23 Sim năm sinh Vinaphone 0835.99.2008 3.400.000 Đặt mua
24 Sim năm sinh Vinaphone 0813.66.2008 2.600.000 Đặt mua
25 Sim năm sinh Vinaphone 0886.28.2008 1.900.000 Đặt mua
26 Sim năm sinh Vinaphone 0818.99.2008 3.400.000 Đặt mua
27 Sim năm sinh Vinaphone 08.17.02.2008 10.000.000 Đặt mua
28 Sim năm sinh Vinaphone 0888.59.2008 2.900.000 Đặt mua
29 Sim năm sinh Vinaphone 0889.58.2008 2.050.000 Đặt mua
30 Sim năm sinh Vinaphone 0917.99.2008 5.000.000 Đặt mua
31 Sim năm sinh Vinaphone 088.678.2008 3.900.000 Đặt mua
32 Sim năm sinh Vinaphone 0919.25.2008 2.500.000 Đặt mua
33 Sim năm sinh Vinaphone 0815.88.2008 3.400.000 Đặt mua
34 Sim năm sinh Vinaphone 0915.08.2008 14.000.000 Đặt mua
35 Sim năm sinh Vinaphone 0813.99.2008 3.400.000 Đặt mua
36 Sim năm sinh Vinaphone 0946.87.2008 1.800.000 Đặt mua
37 Sim năm sinh Vinaphone 0888.45.2008 1.200.000 Đặt mua
38 Sim năm sinh Vinaphone 0946.63.2008 1.800.000 Đặt mua
39 Sim năm sinh Mobifone 0784.74.2008 1.290.000 Đặt mua
40 Sim năm sinh Mobifone 0794.72.2008 1.290.000 Đặt mua
41 Sim năm sinh Mobifone 0785.44.2008 1.640.000 Đặt mua
42 Sim năm sinh Mobifone 0797.92.2008 1.860.000 Đặt mua
43 Sim năm sinh Mobifone 0792.32.2008 1.640.000 Đặt mua
44 Sim năm sinh Mobifone 0792.62.2008 1.640.000 Đặt mua
45 Sim năm sinh Mobifone 0798.56.2008 1.290.000 Đặt mua
46 Sim năm sinh Mobifone 0937.9.5.2008 1.330.000 Đặt mua
47 Sim năm sinh Mobifone 0799.72.2008 1.640.000 Đặt mua
48 Sim năm sinh Mobifone 0799.92.2008 1.640.000 Đặt mua
49 Sim năm sinh Mobifone 0797.82.2008 1.640.000 Đặt mua
50 Sim năm sinh Mobifone 0786.02.2008 1.640.000 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2008 : f264e07909e6a9608a3ce2dda307894b