Sim Năm Sinh 2000

# Loại Sim Mạng Số Sim Giá Bán Đặt Mua
1 Sim năm sinh Viettel 0988.9.1.2000 19.000.000 Đặt mua
2 Sim năm sinh Vinaphone 0918.94.2000 2.200.000 Đặt mua
3 Sim năm sinh Vinaphone 0886.15.2000 2.050.000 Đặt mua
4 Sim năm sinh Vinaphone 0911.76.2000 3.500.000 Đặt mua
5 Sim năm sinh Vinaphone 0836.002.000 2.200.000 Đặt mua
6 Sim năm sinh Vinaphone 0813.88.2000 3.400.000 Đặt mua
7 Sim năm sinh Vinaphone 0945.66.2000 3.500.000 Đặt mua
8 Sim năm sinh Vinaphone 082.777.2000 4.500.000 Đặt mua
9 Sim năm sinh Vinaphone 0829.88.2000 3.300.000 Đặt mua
10 Sim năm sinh Vinaphone 0947.862.000 1.750.000 Đặt mua
11 Sim năm sinh Vinaphone 0886.21.2000 2.050.000 Đặt mua
12 Sim năm sinh Vinaphone 0918.95.2000 3.900.000 Đặt mua
13 Sim năm sinh Vinaphone 0886.35.2000 2.050.000 Đặt mua
14 Sim năm sinh Vinaphone 0828.36.2000 2.050.000 Đặt mua
15 Sim năm sinh Vinaphone 0859.00.2000 1.980.000 Đặt mua
16 Sim năm sinh Vinaphone 0836.79.2000 1.750.000 Đặt mua
17 Sim năm sinh Mobifone 077.8.06.2000 5.000.000 Đặt mua
18 Sim năm sinh Mobifone 077.8.05.2000 5.000.000 Đặt mua
19 Sim năm sinh Mobifone 07.03.04.2000 10.000.000 Đặt mua
20 Sim năm sinh Vinaphone 0948.51.2000 2.500.000 Đặt mua
21 Sim năm sinh Vinaphone 0889.1.6.2000 2.800.000 Đặt mua
22 Sim năm sinh Mobifone 077.5.02.2000 5.000.000 Đặt mua
23 Sim năm sinh Mobifone 07.07.03.2000 12.000.000 Đặt mua
24 Sim năm sinh Mobifone 0792.28.2000 1.860.000 Đặt mua
25 Sim năm sinh Mobifone 0899.6.5.2000 2.700.000 Đặt mua
26 Sim năm sinh Mobifone 0907.3.8.2000 5.300.000 Đặt mua
27 Sim năm sinh Mobifone 0939.5.3.2000 8.000.000 Đặt mua
28 Sim năm sinh Mobifone 0939.9.4.2000 1.980.000 Đặt mua
29 Sim năm sinh Mobifone 089.8822.000 3.800.000 Đặt mua
30 Sim năm sinh Mobifone 0798.09.2000 1.980.000 Đặt mua
31 Sim năm sinh Mobifone 0768.8.3.2000 1.750.000 Đặt mua
32 Sim năm sinh Mobifone 0706.3.2.2000 1.330.000 Đặt mua
33 Sim năm sinh Mobifone 0939.622.000 5.000.000 Đặt mua
34 Sim năm sinh Mobifone 0896.7.2.2000 2.400.000 Đặt mua
35 Sim năm sinh Mobifone 0939.6.5.2000 5.800.000 Đặt mua
36 Sim năm sinh Mobifone 0702.822.000 1.180.000 Đặt mua
37 Sim năm sinh Mobifone 0939.8.5.2000 3.100.000 Đặt mua
38 Sim năm sinh Mobifone 0939.4.1.2000 2.700.000 Đặt mua
39 Sim năm sinh Mobifone 0932.8.6.2000 6.300.000 Đặt mua
40 Sim năm sinh Mobifone 0939.2.9.2000 6.000.000 Đặt mua
41 Sim năm sinh Mobifone 0909.1.7.2000 8.200.000 Đặt mua
42 Sim năm sinh Mobifone 0899.6.6.2000 5.000.000 Đặt mua
43 Sim năm sinh Mobifone 0939.5.4.2000 2.700.000 Đặt mua
44 Sim năm sinh Mobifone 0939.3.4.2000 2.700.000 Đặt mua
45 Sim năm sinh Mobifone 0932.8.4.2000 2.050.000 Đặt mua
46 Sim năm sinh Mobifone 0899.6.7.2000 2.500.000 Đặt mua
47 Sim năm sinh Mobifone 0907.1.3.2000 5.000.000 Đặt mua
48 Sim năm sinh Mobifone 0907.3.2.2000 5.300.000 Đặt mua
49 Sim năm sinh Mobifone 0939.5.1.2000 3.000.000 Đặt mua
50 Sim năm sinh Mobifone 0939.7.7.2000 3.100.000 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2000 : f4233e1ce818506eacc0fdd818fc955d