Sim Năm Sinh 2000

# Loại Sim Mạng Số Sim Giá Bán Đặt Mua
1 Sim năm sinh Mobifone 079.444.2000 2.250.000 Đặt mua
2 Sim năm sinh Mobifone 0787.212.000 1.900.000 Đặt mua
3 Sim năm sinh Mobifone 0769.242.000 1.900.000 Đặt mua
4 Sim năm sinh Mobifone 0795.292.000 1.900.000 Đặt mua
5 Sim năm sinh Mobifone 0705.632.000 1.300.000 Đặt mua
6 Sim năm sinh Mobifone 0705.512.000 1.900.000 Đặt mua
7 Sim năm sinh Mobifone 0705.612.000 2.000.000 Đặt mua
8 Sim năm sinh Mobifone 0778.242.000 2.000.000 Đặt mua
9 Sim năm sinh Mobifone 0705.592.000 2.000.000 Đặt mua
10 Sim năm sinh Mobifone 0795.232.000 1.990.000 Đặt mua
11 Sim năm sinh Mobifone 078.555.2.000 2.450.000 Đặt mua
12 Sim năm sinh Mobifone 0785.612.000 980.000 Đặt mua
13 Sim năm sinh Vinaphone 085.7772.000 2.610.000 Đặt mua
14 Sim năm sinh Mobifone 093.88.22.000 5.510.000 Đặt mua
15 Sim năm sinh Mobifone 07777.22.000 10.000.000 Đặt mua
16 Sim năm sinh Viettel 03.3535.2000 4.380.000 Đặt mua
17 Sim năm sinh Mobifone 0797.002.000 2.050.000 Đặt mua
18 Sim năm sinh Mobifone 0792.202.000 1.680.000 Đặt mua
19 Sim năm sinh Mobifone 0777.06.2000 4.000.000 Đặt mua
20 Sim năm sinh Mobifone 0797.552.000 1.100.000 Đặt mua
21 Sim năm sinh Mobifone 0779.13.2000 2.050.000 Đặt mua
22 Sim năm sinh Viettel 0364.87.2000 1.680.000 Đặt mua
23 Sim năm sinh Mobifone 0798.93.2000 2.050.000 Đặt mua
24 Sim năm sinh Mobifone 0703.66.2000 1.680.000 Đặt mua
25 Sim năm sinh Mobifone 0769.61.2000 1.680.000 Đặt mua
26 Sim năm sinh Mobifone 0785.96.2000 1.680.000 Đặt mua
27 Sim năm sinh Mobifone 0774.71.2000 1.680.000 Đặt mua
28 Sim năm sinh Mobifone 0764.61.2000 1.680.000 Đặt mua
29 Sim năm sinh Mobifone 0765.36.2000 1.680.000 Đặt mua
30 Sim năm sinh Mobifone 0786.70.2000 1.680.000 Đặt mua
31 Sim năm sinh Mobifone 0707.81.2000 3.300.000 Đặt mua
32 Sim năm sinh Mobifone 0786.282.000 1.680.000 Đặt mua
33 Sim năm sinh Mobifone 0764.88.2000 1.680.000 Đặt mua
34 Sim năm sinh Mobifone 0798.35.2000 1.680.000 Đặt mua
35 Sim năm sinh Mobifone 0785.94.2000 1.680.000 Đặt mua
36 Sim năm sinh Mobifone 0708.76.2000 2.050.000 Đặt mua
37 Sim năm sinh Mobifone 0797.59.2000 1.680.000 Đặt mua
38 Sim năm sinh Mobifone 0707.86.2000 3.300.000 Đặt mua
39 Sim năm sinh Mobifone 07.999.22.000 4.000.000 Đặt mua
40 Sim năm sinh Mobifone 0778.92.2000 2.050.000 Đặt mua
41 Sim năm sinh Vinaphone 0828.98.2000 6.650.000 Đặt mua
42 Sim năm sinh Vinaphone 0828.522.000 1.400.000 Đặt mua
43 Sim năm sinh Vinaphone 0833.67.2000 1.100.000 Đặt mua
44 Sim năm sinh Vinaphone 0833.262.000 2.090.000 Đặt mua
45 Sim năm sinh Vinaphone 0823.98.2000 1.960.000 Đặt mua
46 Sim năm sinh Vinaphone 0835.242.000 1.100.000 Đặt mua
47 Sim năm sinh Vinaphone 0819.44.2000 1.100.000 Đặt mua
48 Sim năm sinh Vinaphone 0834.67.2000 1.980.000 Đặt mua
49 Sim năm sinh Vinaphone 082.558.2000 1.100.000 Đặt mua
50 Sim năm sinh Vinaphone 0839.88.2000 5.020.000 Đặt mua