Sim Năm Sinh 1990

# Loại Sim Mạng Số Sim Giá Bán Đặt Mua
1 Sim năm sinh Mobifone 070.333.1990 3.650.000 Đặt mua
2 Sim năm sinh Vinaphone 09.1996.1990 28.000.000 Đặt mua
3 Sim năm sinh Mobifone 0799.81.1990 1.850.000 Đặt mua
4 Sim năm sinh Mobifone 0797.24.1990 1.750.000 Đặt mua
5 Sim năm sinh Mobifone 0899.95.1990 2.740.000 Đặt mua
6 Sim năm sinh Mobifone 0785.28.1990 1.750.000 Đặt mua
7 Sim năm sinh Mobifone 0797.53.1990 1.750.000 Đặt mua
8 Sim năm sinh Mobifone 0784.17.1990 1.550.000 Đặt mua
9 Sim năm sinh Mobifone 0786.19.1990 2.140.000 Đặt mua
10 Sim năm sinh Mobifone 0899.75.1990 2.140.000 Đặt mua
11 Sim năm sinh Mobifone 0785.91.1990 1.750.000 Đặt mua
12 Sim năm sinh Mobifone 0793.81.1990 1.750.000 Đặt mua
13 Sim năm sinh Mobifone 0798.32.1990 1.750.000 Đặt mua
14 Sim năm sinh Mobifone 0798.31.1990 1.900.000 Đặt mua
15 Sim năm sinh Mobifone 0793.87.1990 1.750.000 Đặt mua
16 Sim năm sinh Mobifone 0896.95.1990 2.050.000 Đặt mua
17 Sim năm sinh Mobifone 0937.87.1990 3.490.000 Đặt mua
18 Sim năm sinh Mobifone 0799.76.1990 1.750.000 Đặt mua
19 Sim năm sinh Mobifone 0899.76.1990 2.140.000 Đặt mua
20 Sim năm sinh Mobifone 0797.21.1990 1.850.000 Đặt mua
21 Sim năm sinh Mobifone 0792.24.1990 1.287.500 Đặt mua
22 Sim năm sinh Mobifone 0797.31.1990 1.850.000 Đặt mua
23 Sim năm sinh Mobifone 0799.75.1990 1.750.000 Đặt mua
24 Sim năm sinh Mobifone 0785.58.1990 1.940.000 Đặt mua
25 Sim năm sinh Mobifone 0785.71.1990 1.750.000 Đặt mua
26 Sim năm sinh Mobifone 0785.31.1990 1.750.000 Đặt mua
27 Sim năm sinh Mobifone 0784.75.1990 1.750.000 Đặt mua
28 Sim năm sinh Viettel 0394.31.1990 1.250.000 Đặt mua
29 Sim năm sinh Viettel 086.7.04.1990 3.100.000 Đặt mua
30 Sim năm sinh Viettel 0355.81.1990 1.790.000 Đặt mua
31 Sim năm sinh Viettel 086.27.6.1990 5.600.000 Đặt mua
32 Sim năm sinh Viettel 037.21.4.1990 5.600.000 Đặt mua
33 Sim năm sinh Viettel 0379.66.1990 2.900.000 Đặt mua
34 Sim năm sinh Viettel 035.644.1990 1.640.000 Đặt mua
35 Sim năm sinh Viettel 086.8.07.1990 4.100.000 Đặt mua
36 Sim năm sinh Viettel 086.5.04.1990 4.100.000 Đặt mua
37 Sim năm sinh Viettel 0368.27.1990 1.750.000 Đặt mua
38 Sim năm sinh Viettel 086.235.1990 5.600.000 Đặt mua
39 Sim năm sinh Viettel 086.24.9.1990 5.600.000 Đặt mua
40 Sim năm sinh Viettel 086.9.06.1990 5.600.000 Đặt mua
41 Sim năm sinh Viettel 086.24.8.1990 5.600.000 Đặt mua
42 Sim năm sinh Viettel 0373.5.1.1990 1.570.000 Đặt mua
43 Sim năm sinh Viettel 039.787.1990 2.010.000 Đặt mua
44 Sim năm sinh Viettel 086.27.3.1990 5.600.000 Đặt mua
45 Sim năm sinh Viettel 033.484.1990 1.330.000 Đặt mua
46 Sim năm sinh Viettel 036.929.1990 2.600.000 Đặt mua
47 Sim năm sinh Viettel 086.7.02.1990 3.100.000 Đặt mua
48 Sim năm sinh Viettel 086.251.1990 5.600.000 Đặt mua
49 Sim năm sinh Viettel 0343.14.1990 1.180.000 Đặt mua
50 Sim năm sinh Viettel 03.64.65.1990 1.560.000 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1990 : 831c68da3eeb612b4e247703c700c795